TECHNOLAB, s. r. o. je mladá dynamická spoločnosť. Združuje vedecký potenciál interných a externých pracovníkov, ktorí riešia rôzne technické, bezpečnostné a hygienické problémy pri manipulácií s chemickými látkami a nebezpečnými odpadmi.

Oblasti, v ktorých je spoločnosť TECHNOLAB schopná poskytnúť odbornú pomoc:

  1. Konzultácie a odbornú pomoc pre priemyselné a obchodné organizácie, ktoré využívajú chemické látky ako hlavné, alebo pomocné suroviny.
  2. Konzultácie pri výbere technológie a zariadení pre technologickú dodávku, oponentúry predložených ponúk a dokladov k dodávkam.
  3. Stavebné povolenia a inžinierska činnosť pri schvaľovaní technologických celkov.
  4. Potvrdzovanie atestov pre zhodu a vyhradené technické zariadenia, bezpečnostné audity.
  5. Spracovanie vnútropodnikových predpisov pre životné a pracovné prostredie v priemyselných podnikoch.
  6. Preprava, tranzit, prečerpávanie a balenie nebezpečných látok.
  7. Podklady k patentovaniu nových riešení, vybavovanie licenčných zmlúv, patentové a literárne rešerše.

Technolab, s. r. o.
Panónska cesta 42
85104 Bratislava

technolab@technolab.sk

IČO: 36648183
DIČ: 2022175771
IČ DPH: SK2022175771
Tatrabanka a. s., č. účtu: 2920862390/1100
Vážení návštevníci, konkrétne informácie o aktivitách spoločnosti Technolab nájdete na stránkach spoločnosti ProLake Banská Bystrica.
ProLake